tRede vzw


tRede vzw

VZW tRede staat voor een samenwerkingsverband tussen 12 kleine/middelgrote en grote voorzieningen voor de opvang van personen met een handicap in de regio Oost Vlaams Brabant.

Op 6 september 2011 werd deze vzw gesticht met een oprichtingsvergadering en sindsdien wordt er met vereende krachten ‘gewerkt aan zorg’ in de regio. In de missie staat uitgeschreven waarvoor de 12 voorzieningen zich binnen het samenwerkingsverband engageren, hetgeen in het strategisch plan wordt geconcretiseerd voor de volgende 2 jaren.
  


Jaarverslag 2015


Jaarverslag 2015 ‘t Rede


Besparingen in de zorgsector maken tRede erg ongerust

Hier de perstekstArtikel Het Laatste Nieuws 3 oktober 2013Publieksmoment van
2 oktober 2013

Klik hier en verneem meerEvaluatie Rapport

Rapport Evaluatie tRede_november 2012.pdf


“Rede” is  een Galicisch (officiële taal in Spanje, verwant met Portugees) woord voor “netwerk”

Het is ook een “ankerplaats” of uiteraard ook “denkvermogen”.

Een trede is een opstap naar …… een hoger niveau van dienstverlening.


Met 1 klikje hier naar Artikel Het Nieuwsblad  11 december 2014 Zorgpunt geeft info in de regio  voor personen met een handicap Artikel Rondom Tienen oktober 2016 NIEUWS